Algemene huur voorwaarden

Algemene huur voorwaarden:

 

Alle prijzen zijn in Euro, exclusief BTW en transportkosten.

 

De huur wordt per dag of per weekend gerekend, tenzij anders overeengekomen.

 

Verhuurstad kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade welke door gebruik van de huurmaterialen ontstaan zou zijn.

Huurder is echter wel aansprakelijk voor schade die ontstaat aan de huurmaterialen en dient deze te vergoeden. Dit geldt ook in geval van overmacht, zoals storm, blikseminslag etc.

Verhuurstad is niet aansprakelijk voor overmacht welke de bezorging belemmert.

 

Verpakkingen en transportmiddelen mogen alleen gebruikt worden daar waarvoor deze bestemd zijn, dus uitsluitend en alleen voor onze goederen. Deze dienen droog te worden opgeslagen.

Materialen moeten gevrijwaard blijven van weersinvloeden. Materialen mogen beslist niet nat worden.

Manco of beschadigde goederen worden door Verhuurstad tegen vervangingswaarde in rekening gebracht. Tellingen in ons magazijn zijn bindend.

 

Betaling van de goederen dient te gebeuren conform de offerte: iDeal/contant of uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders afgesproken.

De door ons vastgestelde aantallen zijn geldig.

De technische staat van de goederen moet goed zijn.

Controleer dit goed! Reclamaties achteraf worden niet geaccepteerd. Er zal geen geld geretourneerd worden aan de huurder in geval van schade.

Indien het ons wenselijk lijkt, zijn wij gerechtigd een waarborgsom van 50% van de nieuwwaarde te vragen. Bij tafellinnen kan dit oplopen tot 100%.

 

De materialen dienen geretourneerd te worden in dezelfde staat als bij aflevering.

Dit geldt ook voor de wijze van laden/stapelen. Let op de instructies van de chauffeur of op de aanwijzingen op de transportmiddelen.

 

Wanneer wij goederen zelf moeten schoonmaken, terwijl dit niet conform afspraak is, zullen wij de schoonmaakkosten per item in rekening brengen. Dit bedraagt de kosten welke bij dat item horen en welke op de site genoemd worden.

Serviezen dienen eerst gespoeld te worden alvorens deze geretourneerd kunnen worden.

 

Transportkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht. Levering geschiedt tot aan de plek waar de auto komen kan op een harde ondergrond. Bij het ophalen dienen de spullen ook weer klaar te staan op deze plaats.

Het naar binnen brengen c.q. naar boven brengen hoort niet bij de bezorging.

Dit gebeurt alleen wanneer dit door de huurder van tevoren kenbaar gemaakt wordt.

Hiervoor zullen wij kosten in rekening brengen.

Wanneer goederen niet klaarstaan bij het ophalen kan besloten worden de spullen te laten staan en extra huur in rekening te brengen.

 

Een huurder verplicht zich bij levering en bij het ophalen aanwezig te zijn.

Wanneer er niemand aanwezig is en er nog een keer later die dag gereden moet worden zullen wij daarvoor transportkosten in rekening brengen.

 

Annuleringen dienen minimaal 10 dagen voor de aanvang van de verhuurperiode te geschieden.

Let op afwijkende voorwaarden bij pandemie uitbraak / Covid-19.

Wanneer een order door de huurder te laat wordt geannuleerd zal Verhuurstad minimaal 50 % van het factuurbedrag in rekening brengen.

Bij annulering van goederen tijdens het transport naar het bezorgadres zal 100% van het huurtarief in rekening worden gebracht.

Afwijkende voorwaarden bij pandemie uitbraak / Covid-19: Luxe alu-frame tenten, Stretchtenten en Sailclothtenten kunnen na de definitieve bevestiging niet meer geannuleerd worden. Ook niet indien een evenement wordt gecanceld. Ook kan er hierbij geen beroep worden gedaan op overmacht.

 

Wanneer huurder het afgesproken bedrag niet heeft overgemaakt bij aflevering zal niet geleverd worden en zal de opdracht geannuleerd worden met de daarbij behorende consequenties en kosten.

 

Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van drukfouten en eventuele prijswijzigingen.